Digitaliseringen lämnar många utanför

Våra samhällstjänster, de blir ju allt mer digitala. Det finns ju digitala brevlådor, appar för bank, skatteverket, kollektivtrafik med mera. Det underlättar ju vardagen för många av oss, men inte alla. Det finns flera som hamnar utanför detta och det är då främst personer som har lägre inkomst och utbildningsnivå. Flera av dessa personer är också äldre än 75 år. Många äldre missar ju helt detta med internet eftersom de inte mött det i arbetslivet som många andra gör. Det finns ju dock saker man kan göra för att de ska kunna bli mer delaktiga. Dels göra tjänsterna enklare samt att även skapa olika mötespunkter dit personer i alla åldrar kan komma och få hjälp och ställa frågor kring allt som har med det digitala att göra. 

8 Jan 2020