Koppla upp hemmet

Dagens teknik gör det allt enklare att kunna koppla upp sig på olika sätt. Det gäller även hemmet! Ett sätt att göra det på, som funnits ett tag är att ha ett digitalt lås. Ett digtalt lås kan du öppna, utan att vara hemma!

Smart belysning är ett annat sätt att koppla upp sig på. Det går ofta att interagera med andra system. 

Om du står i mataffären, men vill veta vad som finns i kylen hemma, så kan du via en uppkopplad kyl, med kameror och trådlös fjärrstyrning kolla av det, även då du står just i affären.

Om du vill tvätta på distans, så är det möjligt. Du kan fylla maskinen hemma, men sedan sätta igång den på distans och kan få veta när den är klar. Förutom det kan den mäta hur smutsig tvätten är genom tvättvattnet och därefter själv bestämma hur mycket tvättmedel du behöver.

25 Jan 2020